Članci

 Kako mogu samostalno raditi backup podataka?

Samostalno možete napraviti backup svoje stranice prije neke izmjene na istoj ili zbog...

 Kako osigurati prijenos podataka upisanih na web formi?

Kako bi se zaštitio prijenos podataka između korisnikovog browsera i web servera potrebno je...

 Kako postaviti autorizaciju na neki direktorij u sklopu web sadržaja?

Autorizaciju za pristup sadržaju nekog direktorija možete podesiti putem cPanel sučelja u...

 Kako se zaštititi od Spambotova?

U direktoriju kojeg želite zaštititi kreirajte '.htaccess' datoteku i upišite:SetEnvIfNoCase...

 Kako spriječiti leeching datoteka?

U direktoriju kojeg želite zaštititi kreirajte '.htaccess' datoteku i upišite:RewriteEngine...

 Kako zabraniti pristup web stranicama s određenih IP adresa?

U direktoriju kojeg želite zaštititi kreirajte '.htaccess' datoteku i upišite:order...

 Koja je razlika između javnog i privatnog cgi-bin direktorija?

Javni cgi-bin direktorij održava administrator servera, on odlučuje što će se u njemu nalaziti....

 Koje dozvole trebaju imati datoteke u cgi-bin direktoriju?

Datoteke koje se izvršavaju trebaju imati na sebi '755', '750' ili '700' dozvole. Iste dozvole...

 Postoji backup podataka i kako doći do njega?

Backup podataka na našim poslužiteljima radimo jednom dnevno, jednom tjedno i jednom mjesečno.U...

 Čemu služi cgi-bin direktorij?

Služi za smještaj skripti i programa raznih namjena koji se koriste na web stranicama. To mogu...

 Što učiniti ako mi netko provali na korisnički račun?

Ako ste promijelili web administratora ili primijetite da vam je netko neovlašteno pristupio FTP...