Što je IP adresa?

Svako računalo spojeno na Internet dobiva jedinstvenu IP (Internet Protocol) adresu, brojčanu oznaku poput OIB broja. Ta brojčana oznaka može biti trajno ili privremeno dodijeljena nekom računalu. Isto tako, jedno računalo može imati više od jedne IP adrese.

  • 12 korisnika smatraju da im je članak koristio.
Da li vam je ovaj odgovor pomogao?

Povezani članci

Što ako na vrijeme ne produžim domenu?

Jednom kad se besplatna .hr domena registrira ona ostaje u vlasništvu registranta sve dok...

Što je DNS?

DNS (Domain Name System) se koristi za davanje informacija o tome na kojoj se IP adresi nalazi...

Što je domena?

Domena (eng. domain) bi se mogla prevesti kao oblast, a predstavlja najvišu logičku podjelu na...

Što je poddomena i kako se koristi?

Kao što i samo ime govori, to je podoblast neke oblasti i nalazi se ispod neke domene. Npr....

Što trebam podesiti kako bi moja domena bila preusmjerena na vaše servere?

Trebate podesiti adrese našeg primarnog i sekundarnog DNS servera.Primarni DNS:...