Što je DNS?

DNS (Domain Name System) se koristi za davanje informacija o tome na kojoj se IP adresi nalazi neka web adresa. Jednostavnije rečeno, govori vam kamo trebate ići kada u browseru upišete neku web adresu pretvarajući slovne oznake u IP adrese i obratno.
Primjerice, DNS je taj koji će vam reći da se "www.imedomene.hr" nalazi na 89.201.175.38 IP adresi. Ljudima je u većini slučajeva važna samo ona slovna oznaka koja se lako pamti, računalima je pak potrebna informacija o IP adresi.

  • 12 korisnika smatraju da im je članak koristio.
Da li vam je ovaj odgovor pomogao?

Povezani članci

Što ako na vrijeme ne produžim domenu?

Jednom kad se besplatna .hr domena registrira ona ostaje u vlasništvu registranta sve dok...

Što je domena?

Domena (eng. domain) bi se mogla prevesti kao oblast, a predstavlja najvišu logičku podjelu na...

Što je IP adresa?

Svako računalo spojeno na Internet dobiva jedinstvenu IP (Internet Protocol) adresu, brojčanu...

Što je poddomena i kako se koristi?

Kao što i samo ime govori, to je podoblast neke oblasti i nalazi se ispod neke domene. Npr....

Što trebam podesiti kako bi moja domena bila preusmjerena na vaše servere?

Trebate podesiti adrese našeg primarnog i sekundarnog DNS servera.Primarni DNS:...