Što je DNS?

DNS (Domain Name System) se koristi za davanje informacija o tome na kojoj se IP adresi nalazi neka web adresa. Jednostavnije rečeno, govori vam kamo trebate ići kada u browseru upišete neku web adresu pretvarajući slovne oznake u IP adrese i obratno.
Primjerice, DNS je taj koji će vam reći da se "www.imedomene.hr" nalazi na 89.201.175.38 IP adresi. Ljudima je u većini slučajeva važna samo ona slovna oznaka koja se lako pamti, računalima je pak potrebna informacija o IP adresi.

  • 12 Benutzer fanden dies hilfreich
War diese Antwort hilfreich?

Verwandte Artikel

Što ako na vrijeme ne produžim domenu?

Jednom kad se besplatna .hr domena registrira ona ostaje u vlasništvu registranta sve dok...

Što je domena?

Domena (eng. domain) bi se mogla prevesti kao oblast, a predstavlja najvišu logičku podjelu na...

Što je IP adresa?

Svako računalo spojeno na Internet dobiva jedinstvenu IP (Internet Protocol) adresu, brojčanu...

Što je poddomena i kako se koristi?

Kao što i samo ime govori, to je podoblast neke oblasti i nalazi se ispod neke domene. Npr....

Što trebam podesiti kako bi moja domena bila preusmjerena na vaše servere?

Trebate podesiti adrese našeg primarnog i sekundarnog DNS servera.Primarni DNS:...