Kako samostalno kreirati novu MySQL bazu?

1. Kliknite na opciju MySQL Database Wizard
2. Upisati željeno ime baze.
3. Otvara se novi prozor u koji je potrebno upisati željenog korisnika baze, lozinku te ponoviti lozinku. (Spremite lozinku na sigurno mjesto)
4. U sljedećem koraku je potrebno dodijeliti privilegije korisniku baze. Moguće je dodijeliti samo neke privilegije ili odabrati sve ovisno o potrebama.
5. Baza i korisnik baze su uspješno kreirani

  • 41 korisnika smatraju da im je članak koristio.
Da li vam je ovaj odgovor pomogao?

Povezani članci

Da li je na vašem MySQL serveru podržan Full-Text Search?

Da, Full-Text Search je podržan na našem MySQL serveru.

Koliko MySQL baza mogu imati?

Ovisno o zakupljenom Hosting paketu. Od 5 do 20 MySQL baza.Ukoliko iz nekog razloga imate potrebu...

Postoji li ograničenje na diskovnu potrošnju MySQL baze?

Ne postoji ograničenje. Potrošnja svih MySQL baza se zbraja i oduzima od vašeg diskovnog prostora.

Lokacija MySQL baze - MySQL hostname

Lokacija vaše  MySQL baze nalazi se na istom serveru kao i web stranice. Stoga je...

Koje sam privilegije dobio na MySQL bazi podataka?

Privilegije koje ste dobili na MySQL bazi podataka su: ALTER CREATE CREATE ROUTINE CREATE...