Lokacija MySQL baze - MySQL hostname

Lokacija vaše  MySQL baze nalazi se na istom serveru kao i web stranice. Stoga je potrebno u postavke konekcije na bazu podesiti  MySQL hostname:  localhost

Ako Vas traži postavke za port baze, postavku ostavite praznu.

  • 2 Benutzer fanden dies hilfreich
War diese Antwort hilfreich?

Verwandte Artikel

Da li je na vašem MySQL serveru podržan Full-Text Search?

Da, Full-Text Search je podržan na našem MySQL serveru.

Kako samostalno kreirati novu MySQL bazu?

1. Kliknite na opciju MySQL Database Wizard2. Upisati željeno ime baze.3. Otvara se novi prozor u...

Koliko MySQL baza mogu imati?

Ovisno o zakupljenom Hosting paketu. Od 5 do 20 MySQL baza.Ukoliko iz nekog razloga imate potrebu...

Postoji li ograničenje na diskovnu potrošnju MySQL baze?

Ne postoji ograničenje. Potrošnja svih MySQL baza se zbraja i oduzima od vašeg diskovnog prostora.

Koje sam privilegije dobio na MySQL bazi podataka?

Privilegije koje ste dobili na MySQL bazi podataka su: ALTER CREATE CREATE ROUTINE CREATE...