Članci

 Backup MySQL baze podataka

Backup baze podataka možete učiniti koristeći phpMyAdmin ili Backup opciju u cPanel...

 Kako mogu samostalno raditi backup podataka?

Samostalno možete napraviti backup svoje stranice prije neke izmjene na istoj ili zbog...

 Kako mogu vratiti backup arhivu? R1Soft Server Backup Manager

Povrat naše Backup arhive možete putem R1Soft Server Backup Manager aplikacije koja se nalazi u...