Kako dodati dodatnu domenu - Addon Domains?

Addon Domains označavaju broj domena koje možete dodati na svoj hosting paket neovisno jednu o drugoj, a one samo dijele prostor i promet Vašeg paketa.
Svaki od paketa  ima određeni broj Addon Domains - broj Addon Domains možete vidjeti u usporednoj tablici paketa

Na primjer imate registrirane tri domene "domena1.com, domena2.com i domena3.com" i želite da svaka pokazuje različitu web stranicu.
Dodati ćete domene kao Addon Domains u svom cPanelu i svaka će prikazivati različiti sadržaj.

Upisivanjem domena1.com u browseru će se prikazati sadržaj koji vodi u folder npr. domena1, domena2.com koje će prikazivati folder koji se zove domena2 itd.
Domene su potpuno neovisne jedna o drugoj osim što dijele količinu prostora i prometa koji ste naručili, ovisno o paketu.

Kako dodati add-on domenu?

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "Addon Domains"
2. U prozoru "New Domain Name:" upišete puni naziv domene (Primjerice: optimahosting.hr)
3. U prozoru "Subdomain/Ftp Username:" definirate korisničko ime za FTP pristup direktoriju u koji je potrebno izvršiti upload web sadržaja domene
4. U prozoru "Password:" upišete lozinku koju želite za pristup preko FTP-a
5. Nakon što ste ispravno unijeli sve navedene podatke za dodavanje domene kliknete na gumb "Add Domain"

  • 118 korisnika smatraju da im je članak koristio.
Da li vam je ovaj odgovor pomogao?

Povezani članci

Što ako na vrijeme ne produžim domenu?

Jednom kad se besplatna .hr domena registrira ona ostaje u vlasništvu registranta sve dok...

Što je DNS?

DNS (Domain Name System) se koristi za davanje informacija o tome na kojoj se IP adresi nalazi...

Što je domena?

Domena (eng. domain) bi se mogla prevesti kao oblast, a predstavlja najvišu logičku podjelu na...

Što je IP adresa?

Svako računalo spojeno na Internet dobiva jedinstvenu IP (Internet Protocol) adresu, brojčanu...

Što je poddomena i kako se koristi?

Kao što i samo ime govori, to je podoblast neke oblasti i nalazi se ispod neke domene. Npr....