Da li mogu kod vas registrirati besplatnu .hr domenu?

Za registraciju besplatne hr domene nakon narudžbe potrebno je domenu registrirati  na linku "Registracija besplatnih .hr domena"

Služba za korisnike CarNet registra:

TELEFON: 01 666 1 555
E-MAIL:   helpdesk@carnet.hr

NS zapisi naših servera su:

NS1: ns1.crohost.net
NS2: ns2.crohost.net

  • 89 korisnika smatraju da im je članak koristio.
Da li vam je ovaj odgovor pomogao?

Povezani članci

Kako prebaciti .hr domenu na vaše servere?

Promjena DNS servera za .hr domene vrši se pomoću Carnetove web forme na linku...

Tko sve može registrirati i koliko naplatnih .hr domena mogu imati?

.hr domenu mogu registrirati sve fizičke i pravne osobe koje su državljani Hrvatske i imaju svoj...

Na koji će se način .hr domene produživati?

Optima Hosting će vas na vrijeme obavijestiti o datumu isteka naplatne .hr domene. Domenu možete...

Što će se desiti ako domenu ne produžim na vrijeme?

Ako ni nakon obavjesti o isteku ne zatražite produženje registracije domene u roku od 15 dana od...

Treba li naziv besplatne .hr domene biti identičan nazivu firme?

Kod pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost naziv besplatne .hr...