Članci

 Da li mogu kod vas registrirati besplatnu .hr domenu?

Za registraciju besplatne hr domene nakon narudžbe potrebno je domenu registrirati  na linku...

 Kako prebaciti .hr domenu na vaše servere?

Promjena DNS servera za .hr domene vrši se pomoću Carnetove web forme na linku...

 Na koji će se način .hr domene produživati?

Optima Hosting će vas na vrijeme obavijestiti o datumu isteka naplatne .hr domene. Domenu možete...

 Smijem li preprodati svoju domenu nekoj drugoj osobi?

Možete, odnosno radi se izmjena vlasnika naplatne domene. Usluga izmjene vlasnika na naplatnim...

 Tko sve može registrirati i koliko naplatnih .hr domena mogu imati?

.hr domenu mogu registrirati sve fizičke i pravne osobe koje su državljani Hrvatske i imaju svoj...

 Treba li naziv besplatne .hr domene biti identičan nazivu firme?

Kod pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost naziv besplatne .hr...

 Zakupio sam domenu koja u nazivu ima dijakritičke znakove - slova čćžšđ

Ukoliko ste zakupili .com.hr ili .hr domenu a koja u nazivu sadrži jedno ili više dijakritičkih...

 Što će se desiti ako domenu ne produžim na vrijeme?

Ako ni nakon obavjesti o isteku ne zatražite produženje registracije domene u roku od 15 dana od...