Što je WWW?

WWW (eng. World Wide Web) je daleko najpoznatiji i najrašireniji dio Interneta. Kad većina ljudi govori o "surfanju na webu" ili "spajanju online" zapravo misle na korištenje HTTP-a (eng. Hyper-Text Transfer Protocol) kako bi pristupili web sadržaju putem svojih web pretraživača.

Ono što se uglavnom ne zna jest to da da je Internet sagrađen oko sheme imenovanja koja koristi jedinstvene numeričke IP adrese slične telefonskim brojevima, u svrhu identifikacije mjesta (ili čvorova) na mreži. To se radi preko DNS-a (eng. Domain Name System). Kad utipkate web adresu kao primjerice 'www.optimahosting.hr', vaš web pretraživač razluči slovčanu adresu putem HTTP-a uz pomoć DNS servera u numeričku IP adresu, koja označava fizičku lokaciju na Internetu.

  • 73 korisnika smatraju da im je članak koristio.
Da li vam je ovaj odgovor pomogao?

Povezani članci

Što je HTTP?

HTTP je skraćenica engleskog naziva HyperText Transfer Protocol. To je protokol, odnosno skup...

Što koristiti da bi stranice kod pretraživanja bile na vrhu?

Da bi to napravili treba otvoriti dokument u nekom editoru i u zaglavlje, odnosno sekciju '',...

Kako prijaviti site na poznate pretraživače?

Prijavljivanje na pretraživače (eng. Search engine) je jedan od najvažnijih zadataka svakog...

Što napisati i gdje, da bi stranice imale opis koji ja želim?

U 'content' polje upišite riječi koje najbolje opisuju vaše web stranice. Kad se nakon pretrage...

Dobivam li vlastitu IP adresu?

Ne. Dodijela vlastitih IP adresa definirana je pravilima ICANN-a koja nalažu da IP adresu mogu...