Članci

 Da li je na vašem MySQL serveru podržan Full-Text Search?

Da, Full-Text Search je podržan na našem MySQL serveru.

 Kako otvoriti tunel vezu prema MySQL serverima?

Za remote spajanje na MySQL server potrebno je ostvariti tunel konekciju prema serveru na...

 Kako samostalno kreirati novu MySQL bazu?

1. Kliknite na opciju MySQL Database Wizard2. Upisati željeno ime baze.3. Otvara se novi prozor u...

 Koje sam privilegije dobio na MySQL bazi podataka?

Privilegije koje ste dobili na MySQL bazi podataka su: ALTER CREATE CREATE ROUTINE CREATE...

 Koliko MySQL baza mogu imati?

Ovisno o zakupljenom Hosting paketu. Od 5 do 20 MySQL baza.Ukoliko iz nekog razloga imate potrebu...

 Lokacija MySQL baze - MySQL hostname

Lokacija vaše  MySQL baze nalazi se na istom serveru kao i web stranice. Stoga je...

 Postoji li ograničenje na diskovnu potrošnju MySQL baze?

Ne postoji ograničenje. Potrošnja svih MySQL baza se zbraja i oduzima od vašeg diskovnog prostora.

 Postoji li ograničenje na diskovnu potrošnju za MySQL bazu podataka?

Veličina baze podataka ne smije zauzimati više od 15% ukupne diskovne kvote po MySQL bazi podataka.

 Zašto se ne mogu spojiti s lokalnog računala na MySQL server?

MySQL serveru se iz sigurnosnih razloga smije pristupati samo s hosting servera na kojem se...