Od 01.12.2016. na snagu stupa novi ICANN pravilnik za transfer domena .com, .net, .org, .info, .biz u kojem su između ostalog definirane nova pravila kod izmjene kontakt podataka vlasnika domena.

Promjenom kontakt podataka vlasnika domene smatraju se izmjena Imena i Prezimena vlasnika, naziv tvrtke i e-mail adrese.

Svaka izmjena Imena vlasnika i/ili naziv tvrtke morat će se autorizirati tako da će registar na e-mail adresu vlasnika domene slati autorizacijski e-mail u kojem će vlasnik putem poveznice autorizirati nove unesene podatke.

Ako vlasnik domene mijenja e-mail adresu u neku novu, registar šalje autorizaciju na staru e-mail adresu i novu e-mail adresu, obje autorizacije moraju biti potvrđene putem dobivenih poveznica kako bi se izmjena odobrila.

Što ako moja stara e-mail adresa ne radi ili ne postoji više?

Ako vlasnik mijenja e-mail adresu a stara e-mail adresa ne radi ili ne postoji registar šalje SMS poruku na broj telefona vlasnika. Naravno izmjena/dopuna broja mobilnog telefona ne podliježe dodatnoj autorizaciji pa se može mijenjati ukoliko i broj telefona vlasnika nije ispravan.

Važno je spomenuti, čim se pokrene postupak izmjena kontakt podataka vlasnika domene domena se zaključava od strane registra sve dok se ne autorizira izmjena.
U periodu postupka kada je domena zaključana (maksimalno 60 dana) domena se ne može transferirati ili zatražiti ponovnu izmjenu.
Ako jedna strana odbije zahtjev za izmjenom kontakt podataka proces se otkazuje i domena automatski otključava.Subota, Studeni 19, 2016

« Natrag